Προορίζεται για, αλλά δεν περιορίζεται υποχρεωτικά σε, καταναλωτές σε Ελλάδα και Κύπρο.It can be about AMD processors. They didn’t point out The very fact that JFAMD DID know about the performance problems. I requested him a number of questions under distinctive accounts, pl… Read More


Some nontraditional tests were being done with the drive. We disconnected the drive from its energy and data when a significant transfer was in progress, with no outcome into the drive, other than the interruption on the transfer. We also Minimize electrical power 15 periods on a Computer with Windows eight working on it, with no evident corruption… Read More